Prijzen


Annuleren

Wanneer u genoodzaakt bent uw afspraak te annuleren doet u dat minimaal 24 uur van te voren. Bij niet op komen dagen of te laat annuleren worden de kosten van de behandeling volledig in rekening gebracht. Dit wordt gedaan omdat er een andere afspraak ingepland had kunnen worden en inkomsten worden gemist. 

In de Algemene voorwaarden kunt u meer lezen over deze voorwaarde.

Te laat halen en/of brengen

Het kan door overmacht voorkomen dat u te laat bent om uw hond te brengen en/of ophalen. Daar heb ik begrip voor maar het wordt gewaardeerd als u dan contact opneemt. 

Voor te laat brengen en/of te laat ophalen wordt per half uur €5,- in rekening gebracht.